ΙΟ3: πλατφορμα ηλεκτρονικης μαθησης

Η σειρά διαδικτυακών μαθημάτων ELPIDA (http://course.elpida-project.eu) υλοποιείται σε πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης Moodle (ανοιχτού κώδικα).

Η πλατφόρμα είναι πολυγλωσσική, υποστηρίζοντας επτά γλώσσες (EN, EL, DA, DE, FR, NO, PT).

Ως απάντηση στις ανάγκες των χρηστών και των συσκευών τους (υπολογιστές, φορητοί υπολογιστές, tablet, κινητά τηλέφωνα) ακολουθήθηκε μια προσέγγιση Responsive Web Design. Το μάθημα προσαρμόζει τη διάταξη στο περιβάλλον προβολής. Ως αποτέλεσμα, το περιεχόμενο αποδίδεται καλά σε μια ποικιλία συσκευών και σε μεγέθη παραθύρων ή οθόνης.

Οι εν δυνάμει μαθητές θα πρέπει να ακολουθήσουν μια απλή διαδικασία εγγραφής δύο σταδίων, δημιουργώντας έναν λογαριασμό για την πλατφόρμα Moodle, ενώ ένας διαχειριστής του συστήματος θα τους δώσει πρόσβαση στην γλωσσική έκδοση της προτίμησής τους.

Το εκπαιδευτικό υλικό είναι διαθέσιμο σε επτά γλώσσες (δανικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ελληνικά, νορβηγικά και πορτογαλικά) και προσφέρει την ευελιξία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το περιεχόμενο είναι οργανωμένο σε έξι αυτόνομες ενότητες που αποσκοπούν στην ανταπόκριση σε στόχους μάθησης για εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση και / ή αλλαγή συμπεριφοράς στους τομείς των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της Επικοινωνίας, της Διαχείρισης Άγχους, της Μετάβασης στην Ενηλικίωση, της Σεξουαλικής Υγείας, της Γήρανσης.

Κάθε ανεξάρτητη ενότητα παρέχεται με τη μορφή ενός "βιβλίου" χωρισμένου σε κεφάλαια / υποκεφάλαια. Περιλαμβάνει επίσης γλωσσάριο όρων, προτάσεις σχετικά με τις θεματικές δραστηριότητες και, στις περισσότερες περιπτώσεις, εξωτερικούς πόρους (ενσωματωμένους στο "βιβλίο"). Οι ενότητες ολοκληρώνονται με ένα φόρουμ συζητήσεων και περιλαμβάνουν όργανα αξιολόγησης της αλληλεπίδρασης των μαθητών με τα περιεχόμενα της ενότητας. Οι απαντήσεις των μαθητών σε αυτά τα σύντομα ερωτηματολόγια θα χρησιμοποιηθούν για την αναβάθμιση του περιεχομένου, της μεθόδου παρουσίασης και της μεθόδου παράδοσης της σειράς των μαθημάτων ELPIDA.

Την εποπτεία των μαθημάτων έχουν, για την αγγλική έκδοση, οι υπεύθυνοι ανάπτυξης των ενοτήτων. Για τις γλωσσικές εκδόσεις, υπεύθυνοι είναι οι γλωσσικοί εταίροι που ενεργούν ως ενδιάμεσος μεταξύ των εκπαιδευομένων και του παραγωγού του περιεχομένου.

Οι εταίροι του έργου πιστεύουν ότι οι γνώσεις που αποκτώνται μέσω αυτής της εκπαιδευτικής πλατφόρμας, έχουν θετικό αντίκτυπο στα άτομα με νοητική υστέρηση και συμβάλλουν στην καλύτερη μετάβαση στην ενηλικίωση, την κοινωνική ένταξη και την καλύτερη ποιότητα ζωής γενικότερα.