Καλώς ορίσατε στο Έργο ELPIDA!

Ο κύριος στόχος αυτού του διετούς προγράμματος (Οκτώβριος 2017 έως Σεπτέμβριος 2019) ήταν να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ατόμων με νοητική υστέρηση (ΑΜΝΥ / PWID), ενισχύοντας τα μέλη της οικογένειας και ιδιαίτερα τους γονείς τους με την παροχή των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων ώστε να υποστηρίζουν καλύτερα τις ανάγκες των παιδιών τους ανεξάρτητα από ηλικία.

Έξι οργανισμοί από πέντε ευρωπαϊκές χώρες συναντήθηκαν καιδημιούργησαν μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης για τους γονείς ατόμων με νοητική υστέρηση.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα, διαθέσιμη σε έξι γλώσσες, περιλαμβάνει έξι διαδραστικές εκπαιδευτικές ενότητες που στοχεύουν στην παροχή κατάρτισης, ευαισθητοποίησης ή / και αλλαγής συμπεριφοράς στους τομείς των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της Επικοινωνίας, της Γήρανσης, της Διαχείρισης Άγχους, της Μετάβασης στην ενήλικη ζωή και της Σεξουαλικής υγείας.

Επικοινωνία

Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας

Νικολάου Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών,
713 03, Ηράκλειο Κρήτης,
Ελλάδα

ΚΟΙΝΣΕΠ Puzzle

Ναϊάδων 8,
116 34, Αθήνα
Ελλάδα

Contact Us