Σειρά Διαδικτυακών Μαθημάτων

Στην κατεύθυνση της ενίσχυσης των μέλη της οικογένειας ατόμων με νοητική υστέρηση με την παροχή των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων ώστε να υποστηρίζουν καλύτερα τις ανάγκες των παιδιών τους ανεξάρτητα από ηλικία.

Το Έργο ELPIDA στόχο είχε την παροχή στα μέλη της οικογένειας ενός ατόμου με νοητική υστέρηση (ΝΙ) τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις ώστε να αισθάνονται πιο σίγουρα στην προσπάθειά τους να υποστηρίξουν παιδιά όλων των ηλικιών με ΝΙ. Αυτός ο στόχος επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη μιας, ελεύθερης χρήσης, πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης που αποτελείται από έξι αυτόνομες διαδραστικές εκπαιδευτικές ενότητες που παρέχουν περισσότερη κατάρτιση, ευαισθητοποίηση και / ή αλλαγή στάσης στους βασικούς τομείς των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της Επικοινωνίας, της Διαχείρισης του Άγχους, της Μετάβασης στην Ενηλικίωση, τη Σεξουαλική Υγεία και τη Γήρανση. Οι τομείς αυτοί έχουν οριστεί/επιβεβαιωθεί με την ενεργό συμμετοχή μελών των οικογενειών των ατόμων με νοητική υστέρηση.

Το εκπαιδευτικό υλικό είναι διαθέσιμο σε επτά γλώσσες (δανικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ελληνικά, νορβηγικά και πορτογαλικά) και προσφέρει την ευελιξία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Κάθε ανεξάρτητη ενότητα παρέχεται με τη μορφή ενός "βιβλίου" χωρισμένου σε κεφάλαια / υποκεφάλαια. Περιλαμβάνει επίσης γλωσσάριο όρων, προτάσεις σχετικά με τις θεματικές δραστηριότητες και, στις περισσότερες περιπτώσεις, εξωτερικούς πόρους (ενσωματωμένους στο "βιβλίο"). Θεωρούμε ότι το φόρουμ συζήτησης θα χρησιμεύσει ως χώρος για την ανάδειξη μιας Ευρωπαϊκής Κοινότητας στον θεματικό προσανατολισμό του ELPIDA.
Οι εταίροι του έργου πιστεύουν ότι οι γνώσεις που αποκτώνται μέσω αυτής της εκπαιδευτικής πλατφόρμας έχουν θετικό αντίκτυπο στα άτομα με νοητική υστέρηση και συμβάλλουν στην καλύτερη μετάβαση στην ενηλικίωση, την κοινωνική ένταξη και την καλύτερη ποιότητα ζωής γενικότερα.

Επισκοπηση ενοτητων

Ανθρώπινα Δικαιώματα

Ανθρώπινα Δικαιώματα

Τα ανθρώπινα δικαιώματα καθώς και τα ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες είναι βασικά δικαιώματα και ελευθερίες που δικαιούνται όλοι οι πολίτες ανεξάρτητα από την εθνικότητα, το φύλο, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, τη φυλή, τη θρησκεία, τη γλώσσα ή άλλο καθεστώς. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε τα δικαιώματά σας για να μπορείτε να τα ασκείτε!
Επικοινωνία

Επικοινωνία

Όταν εξετάζετε βαθύτερα τα ζητήματα που έχετε, πολύ συχνά διαπιστώνετε ότι η βάση του προβλήματος έχει τις ρίζες της στην κακή επικοινωνία. Οι δραστηριότητες αυτής της ενότητας στοχεύουν στο να βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους να ασχοληθούν περισσότερο με τη ζωή του παιδιού τους και να μπορούν να ζουν και να εργάζονται μαζί με άλλους.
Διαχείριση άγχους

Διαχείριση άγχους

Το άγχος υπάρχει στην καθημερινότητά μας. Το βραχυπρόθεσμο άγχος μας δίνει τη δυνατότητα να αντιδράσουμε και να δράσουμε καλά σε αυτές τις καταστάσεις. Το μακροπρόθεσμο άγχος αφετέρου αντιπροσωπεύει απειλή για την υγεία, η οποία, μεταξύ άλλων, μπορεί να οδηγήσει σε κατάθλιψη, ανησυχία και χρόνιες ασθένειες. Οι οικογένειες με ένα παιδί με διανοητικές και αναπτυξιακές αναπηρίες, έχουν συχνά υψηλότερο επίπεδο μακροχρόνιου άγχους.
Μετάβαση στην ενηλικίωση

Μετάβαση στην ενηλικίωση

Κάθε άτομο βιώνει πολλές μεταβάσεις κατά τη διάρκεια της ζωής του. Η μετάβαση στην ενηλικίωση είναι μία από τις πιο δύσκολες. Οι νέοι με νοητική υστέρηση αντιμετωπίζουν πρόσθετες προκλήσεις και εμπόδια. Αυτή η ενότητα μάθησης περιέχει προτάσεις και γνώσεις σχετικά με τον τρόπο επιτυχίας αυτής της μετάβασης και τη συμβολή του συστήματος κοινωνικής υποστήριξης.
Σεξουαλική υγεία

Σεξουαλική υγεία

Σε όλο τον κόσμο, έχει αναπτυχθεί η γνώση και η κατανόηση του ρόλου της σεξουαλικότητας στην καθημερινή ζωή. Η ενσωμάτωση της σεξουαλικότητας στα ανθρώπινα δικαιώματα και οι ρόλοι που διαδραματίζει το κράτος σε σχέση με τον σεβασμό, την προστασία και την εκπλήρωση των σεξουαλικών δικαιωμάτων αποτελεί μια εντελώς νέα άποψη. Σκοπός αυτής της ενότητας είναι η ενίσχυση της ικανότητας των γονέων (και άλλων) να μιλάνε με άτομα με νοητική υστέρηση (ΝΙ) σχετικά με τη σεξουαλική υγεία, καθώς και να παρέχουν αυτονομία και αυτογνωσία σε άτομα με ΝΙ.
Γήρανση

Γήρανση

Προκειμένου να προωθηθεί η ευημερία και η ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων ατόμων με νοητική υστέρηση, χρειάζονται πληροφορίες σχετικά με τη γήρανση, καθώς και πρακτική υποστήριξη σε θέματα υγείας, ψυχολογίας και κοινωνικής μέριμνας. Κύρια θέματα αυτής της ενότητας είναι η διαδικασία γήρανσης, η φιλία και η κοινωνικοποίηση, η υγεία και το τέλος της ζωής.