• Hjem
  • e-læringskursus

ELPIDA eLearning Course

At gøre familiemedlemmer bedre i stand til at støtte behovene hos personer med intellektuel handicap og derved forbedre livskvaliteten.

ELPIDA har til formål at give familiemedlemmerne til bøen med udviklingshæmning færdigheder og viden, så de kan føle sig mere sikre på at yde støtte til børn i alle aldre med udviklingshæmning. Dette mål nås ved at udvikle en brugervenlig e-learning platform bestående af seks stand-alone interaktive uddannelsesmoduler, der tilbyder træning, bevidstgørelse og / eller holdningsændring på hovedområderne Menneskerettigheder, Kommunikation, Stress Ledelse, overgang til voksenalderen, seksuel sundhed og aldring. Behovet er der er blevet beskevet gennem en undersøgelse blandt forældre.

Uddannelsesmaterialet vil være tilgængeligt på seks sprog (dansk, engelsk, tysk, græsk, norsk og portugisisk), der tilbyder fjernundervisning fleksibilitet. Hvert enkeltstående modul leveres i form af en "bog" opdelt i kapitler / underkapitler. Det indeholder også ordlisteord, forslag til relateret til tema / emneaktiviteter og i de fleste tilfælde eksterne ressourcer (indlejret i "bogen"). Modulerne er afsluttet med en forumdiskussionsfunktion. Det er meningen, at diskussionsforumet vil tjene som plads til fremkomsten af et europæisk fællesskab om ELPIDAs tematiske orientering.
Projektpartnerne mener, at viden, der opnås gennem denne uddannelsesplatform, vil have en positiv indflydelse på personer med udviklingshæmning og vil bidrage til en bedre overgang til voksenalderen, social integration og en bedre livskvalitet generelt.

Overblik over moduler

Menneskerettigheder

Menneskerettigheder

Menneskerettigheder såvel som menneskerettighedsforhold for mennesker med handicap er grundlæggende rettigheder og friheder, som alle mennesker har ret til uanset nationalitet, køn, national eller etnisk oprindelse, race, religion, sprog eller anden status. Det er vigtigt at kende dine rettigheder for at kunne udøve dem!
Kommunikation

Kommunikation

Når du har et dybere kig på problemer, du har, meget ofte vil du indse, at problemet er baseret på kommunikationsvanskeligheder. Dette modul fokuserer på at hjælpe forældre til at være engageret i deres barns liv på en mere bevidst måde kommunikativt.
Stresshåndtering

Stresshåndtering

Stress er til stede i vores daglige liv. Kortvarig stress gør det muligt for os at reagere og fungere godt i disse situationer. Langsigtet stress repræsenterer på den anden side en sundhedsrisiko, som blandt andet kan resultere i depression, angst og kroniske sygdomme. Familier med et barn med intellektuelle og udviklingsmæssige handicap har ofte et højere langsigtet stressniveau.
Overgang til voksenalderen

Overgang til voksenalderen

Hver person oplever en lang række overgange i løbet af sit liv. Overgangen til voksenalderen er en af de sværeste. Unge mennesker med en intellektuel handicap står over for yderligere udfordringer og barrierer. For at få denne overgang til at lykkes indeholder dette læringsmodul forslag og viden om, hvordan denne overgang er vellykket.
Seksuel sundhed

Seksuel sundhed

Over hele verden er viden og forståelse af rollen og seksualiteten i hverdagen blevet udviklet. Integrationen af seksualitet i menneskerettighederne og den rolle myndigheder tager i respekt for, beskyttelse og opfyldelse af seksuelle rettigheder, repræsenterer en helt ny opfattelse. Formålet med dette modul er at styrke forældre (og andre) kompetence til at tale med personer med intellektuelle handicap (ID) om seksuel sundhed, samt at give autonomi og selverkendelse til personer med ID.
Aldring

Aldring

For at fremme trivsel og livskvalitet hos ældre med intellektuelle handicap er der brug for information om aldring, samt praktisk støtte til sundheds-, psykologiske og sociale spørgsmål. Hovedemner i dette modul er aldringsprocessen, venskab og socialisering, sundhed og livets afslutning.