IO1: To forskningsundersøgelser

ELPIDAs første intellektuelle output består af:

Undersøgelse af behov (IO1 del A): Undersøgelsen havde til formål at vurdere forældrenes behov og interesse for spørgsmål vedrørende udviklingshæmning. Formålet var at informere om indholdet af de planlagte modulerne.

Resultaterne viser, at forældre til til børn med udviklingshæmning er interesserede i at deltage i e-learning og at der er et klart behov for denne mulighed.

Download "Resumé af behovsvurderingen" (pdf ~0.5MB)

Evalueringsundersøgelse (IO1 del B):Denne undersøgelse sigter på at skabe viden om virkningen af e-learning platformen ved at modtage feedback om undervisningsmaterialets nytteværdi).

Hver deltager skal færdiggøre online spørgeskemaer før og efter afslutningen af et modul (tilbagemelding om viden og / eller holdninger) og som opfølgning 3 måneder efter færdiggørelsen (tilbagemelding om projektets indvirkning på forholdet mellem forældre og børn og på livskvaliteten.

Download "Resumé af evalueringsundersøgelsen" (pdf ~0.5MB)

IO2: E-læringsmateriale

Undervisningsmaterialer er blevet udviklet om temaer/emner vedrørende Menneskerettigheder, Kommunikation, Stresshåndtering, Overgang til Voksenliv, Aldring og Seksuel Sundhed. Disse temaer er valgt i samråd med familier til børn med udviklingshæmning. Der er taget hensyn til resultaterne af behovsevalueringsundersøgelsen (IO1 del A) i udviklingen af modulerne, og forældrenes ønsker til temaer er prioriteret.

Med udgangspunkt af den pædagogiske og tekniske orientering i den skræddersyede oplæring, der fandt sted i marts 2018, udviklede partnere modulernes indhold i form af enkeltstående enheder, der fremmer både viden og refleksioner om relevante temaer. E-læringsmaterialet præsenteres i forskellige former: præsentationer, vejledninger, videoer og spørgeskemaer, der giver et rigt, interaktivt læringsmiljø, der er beregnet til at fremme det aktive engagement hos brugerne.

IO3: E-learning platform

ELPIDA-kurset (http://course.elpida-project.eu) er implementeret i Moodle open source-læringsplatform.

Platformen er flersproget, der understøtter seks sprog (EN, EL, DA, DE, NO, PT).

Der vil blive brugt et Responsive Web Design tilgang, der tilpasser layoutet til de brugte medie (PC, tablet, smartphone).

Deltagerne skal følge en simpel 2-trins registrering / indskrivningsprocedure ved at oprette en konto til Moodle-platformen, mens en systemadministrator giver dem adgang til programmet.

Uddannelsesmaterialet vil være tilgængeligt på seks sprog (dansk, engelsk, tysk, græsk, norsk og portugisisk), der tilbyder fjernundervisning fleksibilitet. Indholdet er organiseret i seks selvstændige moduler, der sigter mod træning, bevidstgørelse og / eller holdningsændring inden for områderne Menneskerettigheder, Kommunikation, Stressstyring, Overgang til Voksenliv, Seksuel Sundhed, Aldring.

Hvert enkeltstående modul leveres i form af en "bog" opdelt i kapitler / underkapitler. Det indeholder også ordlisteord, forslag til relateret til tema / emneaktiviteter og i de fleste tilfælde eksterne ressourcer (indlejret i "bogen"). Modulerne afsluttes med korte spørgeskemaer og vil blive brugt til at opgradere indholdet, præsentationsmetoden og leveringsmetoden for ELPIDA-kurset.

Facilitering af kursus udføres for den engelske version af den ansvarlige moduludvikler / partner. For de sproglige versioner vil ansvarlig være sprogpartnerne, der vil fungere som mellemmand mellem de studerende og indholdsudvikleren.

Projektpartnerne mener, at viden, der opnås gennem denne uddannelsesplatform, vil have en positiv indflydelse på personer med udviklingshæmning og vil bidrage til en bedre overgang til voksenalderen, social integration og en bedre livskvalitet generelt.