IO2: E-læringsmateriale

Undervisningsmaterialer er blevet udviklet om temaer/emner vedrørende Menneskerettigheder, Kommunikation, Stresshåndtering, Overgang til Voksenliv, Aldring og Seksuel Sundhed. Disse temaer er valgt i samråd med familier til børn med udviklingshæmning. Der er taget hensyn til resultaterne af behovsevalueringsundersøgelsen (IO1 del A) i udviklingen af modulerne, og forældrenes ønsker til temaer er prioriteret.

Med udgangspunkt af den pædagogiske og tekniske orientering i den skræddersyede oplæring, der fandt sted i marts 2018, udviklede partnere modulernes indhold i form af enkeltstående enheder, der fremmer både viden og refleksioner om relevante temaer. E-læringsmaterialet præsenteres i forskellige former: præsentationer, vejledninger, videoer og spørgeskemaer, der giver et rigt, interaktivt læringsmiljø, der er beregnet til at fremme det aktive engagement hos brugerne.