IO2: E-læringsmaterialet

I kurset er det utviklet læringsmateriell innen temaer som menneskerettigheter, kommunikasjon, stressmestring, overgangen til voksenlivet, seksuell helse og aldring. Nevnte temaer er valgt som et resultat av innspill fra foreldre til barn (i alle aldre) med utviklingshemming. Resultatene fra kartleggingsstudien (IO1 del A) er tatt hensyn til i utviklingen av modulene og foreldrenes ønsker om temaer er prioritert. Med utgangspunkt i pedagogiske og tekniske valg, gjort i forbindelse med en skreddersydd opplæring for partnere i mars 2018, er det utviklet ‘frittstående moduler’ hvor hensikten er å stimulere til kunnskap og refleksjoner om relevante temaer. E-læringsmaterialet inneholder ulike former for presentasjoner: tekst, videoer, anbefalinger og spørsmål, som tilsammen utgjør et rikt, interaktivt læringsmiljø, hvor hensikten er å fremme aktivitet og engasjement hos deltakerne.