en oversikt over metodikken og forventede resultater og effekt

Seks organisasjoner fra fem europeiske land har gått sammen for å lage en pedagogisk e-læringsplattform som inneholder opplæringsemner / moduler av interesse for foreldre med barn med nedsatt intellektuell evne.

I begynnelsen identifiserte partnere, med det aktive engasjementet fra familiemedlemmer til personer nedsatt intellektuell evne, de sentrale temaene som skulle behandles.

En behovsanalyseundersøkelse ble utført for å sikre at modulens innhold tilfredsstiller foreldrenes behov og interesser. Behovsanalysen består av en litteraturvurdering og en pilotstudie - for å undersøke foreldrenes reelle opplæringsbehov og interesser gjennom bruk av et spørreskjema.

Samtidig ble det opprettet en opplæringsaktivitet der fagfolk fra alle partnere oppnådde den nødvendige kunnskapen - teoretisk og teknisk, og ferdigheter som gjorde at de kunne produsere passende digitale ressurser til ELPIDAs e-læringsmoduler.

Basert på resultatene fra behovsanalysen og kunnskapen som er oppnådd gjennom opplæringsaktiviteten, skal fem av ELPIDA-partnerne produsere moduler innenfor kompetanseområdet, og den sjette - FORTH, er ansvarlig for utviklingen av e-plattformen . Alle moduler blir oversatt på engelsk, dansk, tysk, gresk, norsk og portugisisk. Plattformen vil være gratis og foreldre fra flere europeiske land blir informert om det i gruppemøter og forklart hvordan de kan bruke plattformen og de forskjellige modulene.

For å kunne vurdere effektiviteten og virkningen av undervisningsinnholdet og metodene som demonstrert gjennom e-læringsplattformen, vil spørreskjemaer opprettes som alle brukere / foreldre skal fullføre online før og etter å ha gjennomført modulen.

Alle prosjektresultater vil bli presentert i ELPIDA-arrangementet som planlegges å finne sted i Brussel i juni 2019.