FORTH

Stiftelsen for forskning og teknologi - Hellas
 Hellas 
 Koordinering, intervensjonsimplementering
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
www.iacm.forth.gr

Stiftelsen for forskning og teknologi-Hellas (FORTH), etablert i 1983, er en av de største forskningsinstitusjonene i Hellas med velorganiserte fasiliteter, høyt kvalifisert personell og et rykte om å være en forskningsstiftelse på toppnivå. Forskningen og teknologiske retninger som FORTH fokuserer på er av vitenskapelig, sosial og økonomisk interesse. Stiftelsen, med hovedkontor i Heraklion, omfatter syv forskningsinstitusjoner i ulike deler av landet.
Utdanningsforskning og -evaluering (ERE) -gruppen opererer innen Institutt for anvendt og beregningsmatematikk (IACM), som er et av grunnleggerne for FORTH. Konsernets forskningsprosesser er innenfor pedagogisk og sosial innovasjon med særlig fokus på aspekter av kjønn, S & T, IKT, voksenopplæring og organisasjonsendring.

EPA

Den europeiske foreldreforeningen
EU 
Partner, intervensjonsimplementering
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
www.euparents.eu

Den europeiske foreldreforeningen (EPA) samler foreldresammenslutninger i Europa og når dermed ut til over 150 millioner foreldre gjennom sitt nettverk. EPA samarbeider både for å representere og gi foreldrene en sterk stemme i utviklingen av politikk og beslutninger på europeisk nivå som påvirker foreldrenes og deres barns liv. På utdanningsområdet fremmer og arbeider EPA for foreldres aktive deltakelse og anerkjennelse av deres sentrale rolle som primærpedagoger og de som er ansvarlige for utdanningen av barna sine.

puzzle

Puzzle S.E.
 HELLAS 
Partner,intervensjonsimplementering 
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
www.puzzle-se.eu

Puzzle er en sosial bedrift som satser gjennom sine aktiviteter å styrke sårbare samfunnsgrupper og forbedre livskvaliteten, grunnlagt av seks erfarne fagpersoner innen utdanning, psykisk helse, funksjonshemning og sosial integrasjon. Medlemmer av Puzzle har nøkkelposisjoner i relevante tjenester i Hellas og har også gode samarbeidsforhold med greske høyere utdanningsinstitusjoner. De fokuserer ikke bare på intervensjoner rettet mot servicenivå, men også hos tjenesteleverandører selv, med sikte på å endre holdningene, forbedre tjenestene og øke samproduksjonen (for eksempel gjennom personal- og foreldreopplæring og ledelseskonsultasjon).

CSB

Senter for spesialpedagogiske barnetilbud
DANMARK 
Partner, Intervensjonsimplementering 
Mikael Carlsen
www.csb-aarhus.dk

Senter for Spesialpedagogiske Barnetilbud (CSB) er en del av Århus kommune i Danmark. Det er et senter i departement for sosiale tjenester og sysselsetting.
CSB er et senter for barn og ungdom med spesielle behov, og deres familier. Senteret fokuserer på barn og ungdom som skaffer seg livsferdigheter i form av personlig utvikling, helse og velvære, noe som fører til et så uavhengig voksenliv som mulig. Det fokuserer også på familiens situasjon og gir støtte til forståelse og håndtering av barns / ungdommens spesifikke behov.
CSB er et kunnskaps- og ressursanlegg aktivt involvert i å samle, utvikle og formidle praktisk og teoretisk kunnskap om arbeid med barn og ungdom med spesielle behov og deres familier. Målet er å formidle denne kunnskapen til barn / ungdommer og deres familier, samt til spesialister, teoretikere og andre med interesse i feltet. CSB har et løpende samarbeid om denne saken, både nasjonalt og internasjonalt.

CSB

Internationaler Bund (IB)
 TYSKLAND
Partner, Intervensjonsimplementering 
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
www.ib-suedwest.de, www.internationaler-bund.de

Internationaler Bund (IB) er en ideell organisasjon, en av de største tjenesteleverandørene innen ungdom og sosialt arbeid, utdanning og arbeidsmarkedstjenester i Tyskland. Mer enn 14 000 mennesker jobber for IB på 700 lokaler og grener på 300 steder, og hjelper 350.000 barn, unge, voksne og eldre mennesker hvert år med karriere og personlig planlegging og tilbyr et bredt spekter av tjenester. IB har hjulpet folk til å utvikle seg i frihet, forme sine egne liv, integrere seg i samfunnet, ta på seg eget ansvar, aktivt bidra til å forme samfunnsutviklingen, oppmuntre til vilje til sosial støtte til individet og samfunnet. Å fremme internasjonal forståelse og samarbeid er faste komponenter siden grunnleggelsen i 1949. Disse prinsippene har vært gyldige for foreningen siden grunnleggelsen. IB Südwest gGmbH tilbyr tjenester i Hessen, Rheinland-Pfalz og Saarland.

CSB

Oslo Metropolitan University
NORGE
Partner, Intervensjonsimplementering 
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
https://www.hioa.no

Institutt for atferdsfag ved OsloMet - storbyuniversitetet har ca 750 studenter og 60 ansatte. Instituttet tilbyr studieprogrammer på bachelor-, master- og doktorgrad, samt videreutdanning. Bachelorstudier tilbys for ansatte som arbeider med personer med nedsatt funksjonsevne og personer med fysisk, psykisk eller sosial funksjonshemning. Avdelingen har flere forskningsmiljøer knyttet til situasjonen for funksjonshemmede og deres familier, samt master- og PhD-programmer.

.