Velkommen til ELPIDA prosjektet!

Hovedmålet for ELPIDA er å bedre livskvaliteten til mennesker med utviklingshemming ved å gi familiemedlemmer, spesielt foreldre med barn i alle aldre, kunnskap og ferdigheter til å kunne støtte barna sine på best mulig måte.

Seks organisasjoner fra fem europeiske land, har kommet sammen for å lage en e-læringsplattform for foreldre til barn med utviklingshemming.

E-plattformen, som er tilgjengelig på seks ulike språk høsten 2018, vil inneholde seks interaktive, pedagogiske moduler som tar sikte på å gi opplæring, bevisstgjøring og /eller holdningsendring innen temaer som menneskerettigheter, kommunikasjon, stresshåndtering, overgang til voksenliv, aldring og seksuell helse.

Kontakt oss

Oslo Metropolitan University

Department of Behavioural Sciences
P.O. Box 4 St. Olavs plass
N-0130 OSLO
Norway

Contact Us