IO1: To forskningsstudier

ELPIDAs første produksjon består av:

Behovsanalyse (IO1 del A): Studien har til formål å vurdere foreldrenes behov og interesse for spørsmål relatert til PWID. Dens formål er å informere innholdet av modulene (ved å undersøke hvilke spesifikke aspekter av de utvalgte temaer PWID-foreldre er mer interessert i) og dermed definere opplæringsbehov.

Behovsanalysen viser at PWID-foreldrene er interessert i e-læring, og at det er et klart behov for denne typen muligheter.

Last ned "Oppsummering av behovskartlegging" (pdf ~ 0.5MB)

Evaluering (IO1 del B): Denne studien skal vise hvilken effekt e-læringsplattformen har(ved å motta tilbakemelding om bruken av undervisningsmaterialet).

Hver deltager skal fylle ut den spesialdesignede online spørreundersøkelsen, før og etter å ha avsluttet en modul (tilbakemelding på kunnskap og / eller holdninger), og som oppfølging 3 måneder etter kurset (tilbakemelding på effekten av prosjektet for forholdet mellom foreldre og barn og på livskvaliteten for personer med ID.

Last ned "Oppsummering av evalueringsrapporten" (pdf ~ 0.5MB)

IO2: E-læringsmaterialet

I kurset er det utviklet læringsmateriell innen temaer som menneskerettigheter, kommunikasjon, stressmestring, overgangen til voksenlivet, seksuell helse og aldring. Nevnte temaer er valgt som et resultat av innspill fra foreldre til barn (i alle aldre) med utviklingshemming. Resultatene fra kartleggingsstudien (IO1 del A) er tatt hensyn til i utviklingen av modulene og foreldrenes ønsker om temaer er prioritert. Med utgangspunkt i pedagogiske og tekniske valg, gjort i forbindelse med en skreddersydd opplæring for partnere i mars 2018, er det utviklet ‘frittstående moduler’ hvor hensikten er å stimulere til kunnskap og refleksjoner om relevante temaer. E-læringsmaterialet inneholder ulike former for presentasjoner: tekst, videoer, anbefalinger og spørsmål, som tilsammen utgjør et rikt, interaktivt læringsmiljø, hvor hensikten er å fremme aktivitet og engasjement hos deltakerne.

IO3: E-læringsplattform

ELPIDA-kurset (http://course.elpida-project.eu) er laget i Moodle, som er en plattform med åpen kildekode.

Plattformen er multilingual, og støtter seks språk  (EN, EL, DA, DE, NO, PT).

Som svar på brukernes behov og deres enheter (stasjonære PCer, bærbare datamaskiner, tabletter, mobiler) ble det fulgt en Responsive Web Design-tilnærming. Kurset tilpasser oppsettet til visningsmiljøet. Dette gjør at innholdet vises godt på en rekke enheter og skjermstørrelser.

Potensielle kurstakere må følge en enkel 2-trinns registreringsprosedyre ved å opprette en konto i Moodle-plattformen mens systemadministrator gir dem tilgang til kurset i det språket de foretrekker.

Opplæringsmateriellet vil være tilgjengelig på seks språk (dansk, engelsk, tysk, gresk, norsk og portugisisk) som tilbyr fleksibilitet i fjernundervisning. Innholdet er organisert i seks frittstående moduler som tar sikte på å svare på læringsmål for opplæring, bevisstgjøring og / eller holdningsendring innen menneskerettigheter, kommunikasjon, stresshåndtering, overgang til voksenliv, seksuell helse, aldring.

Hver enkeltstående modul er gitt i form av en "bok" delt i kapitler / underkapitler. Den inneholder også en ordliste, forslag til tema / temaaktiviteter og i de fleste tilfeller eksterne ressurser (innebygd i boken). Modulene er ferdig med en diskusjons-funksjon og inneholder evaluering for de tre faser av kurstakerens interaksjon med innholdet. Elevens svar på disse korte spørreskjemaene vil bli brukt til å oppgradere innholdet, presentasjonsmetoden og leveringsmetoden til ELPIDA-kurset.

Den engelske versjonen av kurset gjøres som et samarbeid mellom partnerne. Deretter blir kurset oversatt til de ulike språkene av de respektive partnerne. 

Prosjektpartnerne mener at kunnskap som kanl oppnås gjennom denne utdanningsplattformen, vil ha en positiv innvirkning på personer med ID og vil bidra til en bedre overgang til voksenliv, sosial inkludering og bedre livskvalitet generelt.