IO1: To forskningsstudier

ELPIDAs første produksjon består av:

Behovsanalyse (IO1 del A): Studien har til formål å vurdere foreldrenes behov og interesse for spørsmål relatert til PWID. Dens formål er å informere innholdet av modulene (ved å undersøke hvilke spesifikke aspekter av de utvalgte temaer PWID-foreldre er mer interessert i) og dermed definere opplæringsbehov.

Behovsanalysen viser at PWID-foreldrene er interessert i e-læring, og at det er et klart behov for denne typen muligheter.

Last ned "Oppsummering av behovskartlegging" (pdf ~ 0.5MB)

Evaluering (IO1 del B): Denne studien skal vise hvilken effekt e-læringsplattformen har(ved å motta tilbakemelding om bruken av undervisningsmaterialet).

Hver deltager skal fylle ut den spesialdesignede online spørreundersøkelsen, før og etter å ha avsluttet en modul (tilbakemelding på kunnskap og / eller holdninger), og som oppfølging 3 måneder etter kurset (tilbakemelding på effekten av prosjektet for forholdet mellom foreldre og barn og på livskvaliteten for personer med ID.

Last ned "Oppsummering av evalueringsrapporten" (pdf ~ 0.5MB)