IO3: E-læringsplattform

ELPIDA-kurset (http://course.elpida-project.eu) er laget i Moodle, som er en plattform med åpen kildekode.

Plattformen er multilingual, og støtter seks språk  (EN, EL, DA, DE, NO, PT).

Som svar på brukernes behov og deres enheter (stasjonære PCer, bærbare datamaskiner, tabletter, mobiler) ble det fulgt en Responsive Web Design-tilnærming. Kurset tilpasser oppsettet til visningsmiljøet. Dette gjør at innholdet vises godt på en rekke enheter og skjermstørrelser.

Potensielle kurstakere må følge en enkel 2-trinns registreringsprosedyre ved å opprette en konto i Moodle-plattformen mens systemadministrator gir dem tilgang til kurset i det språket de foretrekker.

Opplæringsmateriellet vil være tilgjengelig på seks språk (dansk, engelsk, tysk, gresk, norsk og portugisisk) som tilbyr fleksibilitet i fjernundervisning. Innholdet er organisert i seks frittstående moduler som tar sikte på å svare på læringsmål for opplæring, bevisstgjøring og / eller holdningsendring innen menneskerettigheter, kommunikasjon, stresshåndtering, overgang til voksenliv, seksuell helse, aldring.

Hver enkeltstående modul er gitt i form av en "bok" delt i kapitler / underkapitler. Den inneholder også en ordliste, forslag til tema / temaaktiviteter og i de fleste tilfeller eksterne ressurser (innebygd i boken). Modulene er ferdig med en diskusjons-funksjon og inneholder evaluering for de tre faser av kurstakerens interaksjon med innholdet. Elevens svar på disse korte spørreskjemaene vil bli brukt til å oppgradere innholdet, presentasjonsmetoden og leveringsmetoden til ELPIDA-kurset.

Den engelske versjonen av kurset gjøres som et samarbeid mellom partnerne. Deretter blir kurset oversatt til de ulike språkene av de respektive partnerne. 

Prosjektpartnerne mener at kunnskap som kanl oppnås gjennom denne utdanningsplattformen, vil ha en positiv innvirkning på personer med ID og vil bidra til en bedre overgang til voksenliv, sosial inkludering og bedre livskvalitet generelt.