Metode og de forventede resultater og virkninger

Seks organisationer fra fem europæiske lande er gået sammen for at skabe en pædagogisk e-læringsplatform, der giver viden til forældre til børn med udviklingshæmning.

I begyndelsen identificerede partnere de nøgleemner, der skulle behandles. Det skete med inddragelse af forældrene.

En undersøgelse af forældrenes behovs blev gennemført for at sikre, at modulernes indhold matcher forældrenes behov og interesser og for at fastlægge form og indhold. Undersøgelsen består af en gennemgang af litteratur og artikler om området og en pilotundersøgelse blandt forældre ved hjælp af et spørgeskema.

Samtidig mødtes fagfolk fra alle partnere for gennem fælles uddannelse at erhverve den nødvendige viden, herunder der teoretiske og tekniske færdigheder, der gør det muligt for dem at producere modulerne.

På baggrund af resultaterne fra litteratur gennemgangen og spørgeskemaundersøgelse og den viden, der er opnået gennem den fælles uddannelse, skal fem af ELPIDA-partnerne producere moduler inden for deres ekspertise. Den sjette partner – FORTH - er ansvarlig for udviklingen af e-platformen . Alle moduler oversættes til engelsk, dansk, tysk, græsk, norsk og portugisisk. Platformen vil være frit tilgængelig for alle, og forældre fra flere europæiske lande vil blive informeret om muligheden.

For at kunne vurdere effektiviteten og virkningen af undervisningsindholdet og -metoderne i e-læringsplatformen, vil der blive gennemført evalueringer i form af spørgeskemaundersøgelser blandt brugerne.

Alle projektresultater vil blive præsenteret i et ELPIDAarrangementet, der planlægges at finde sted i juni 2019 i Bruxelles.