Projektmål

De fleste tilgange, der retter sig mod udfordringer med intellektuel handicap (ID), er enten fokuseret på personer med intellektuel handicap (PWID) eller på fagfolk i et forsøg på at udstyre dem med passende uddannelse og strategier. Behovet for at forsyne forældre med samme færdigheder for bedre at kunne støtte deres børn med ID, overses ofte. Forældre spiller dog en væsentlig rolle i at støtte deres børn til at blive aktive medlemmer af samfundet og have god livskvalitet.

ELPIDA-projektet har til formål at give familiemedlemmer og forældre til PWID færdigheder og viden for at de kan føle sig mere selvsikker og kompetente til at yde støtte til børn i alle aldre med ID.

ELPIDA vil nå dette mål ved at udvikle en brugervenlig e-learning platform, der indeholder seks interaktive uddannelsesmoduler, der giver mere træning, bevidstgørelse og / eller holdningsændring på nøgleområder, der er identificeret med familiemedlemmernes aktive engagement af PWID. Disse emner / områder er: Menneskerettigheder, Kommunikation, Aldring, Stressstyring, Overgang til voksenalderen og Seksuel sundhed.

Uddannelsesmaterialet vil være tilgængeligt på seks sprog (dansk, engelsk, tysk, græsk, norsk og portugisisk) og vil tilbyde fjernundervisning fleksibilitet.

Projektpartnerne mener, at viden, der opnås gennem denne uddannelsesplatform, vil have en positiv indflydelse på personer med ID og vil bidrage til en bedre overgang til voksenalderen, social integration og en bedre livskvalitet generelt.

ELPIDA sigter mod at skabe en stor gruppe velinformerede og tilstrækkeligt rustede deltagere, der vil føle sig kompetente til at støtte deres familiemedlems behov med ID. Desuden har projektet til formål at skabe et aktivt fællesskab af praksis med høj kvalitet udveksling af viden.