• Hjem
  • Nyheter
  • Første prosjektresultat: resultater av behovsanalyse-rapporten

Første prosjektresultat: resultater av behovsanalyse-rapporten

parent of child with disability

For å fastslå behovet for å utvikle læringsmateriell for fjernundervisning for foreldre til personer med nedsatt funksjonsevne (PWID), ble en pilotstudie designet og utført. Studien har til hensikt å vurdere foreldrenes behov og interesse i saker knyttet til personer med intellektuell funksjonshemning. Nærmere bestemt fokuserte studien på problemer rundt kommunikasjon, stresshåndtering, overgang til voksenlivet, menneskerettigheter, seksualitet / personlige forhold og aldring.

Studien hadde to deler:

  • En litteraturoversikt som ser på partnerlandenes nasjonale sammenheng, samt den europeiske konteksten
  • Gjennomføringen av over 150 spørreskjemaer fra foreldre til PWID over hele Europa.

Resultatene viser at foreldre til PWID er interessert i å delta i e-læring, og at det er et klart behov for denne typen muligheter. Videre vil foreldre få mer informasjon / opplæring i disse problemene og motta mer grundig informasjon og praktisk råd om disse temaene. Resultatene av denne studien vil bli tatt i betraktning og vil informere innholdet i e-læringsmodulene.

Den detaljerte rapporten om denne studien og dens funn finner du her