CSB

Senter for spesialpedagogiske barnetilbud
DANMARK 
Partner, Intervensjonsimplementering 
Mikael Carlsen
www.csb-aarhus.dk

Senter for Spesialpedagogiske Barnetilbud (CSB) er en del av Århus kommune i Danmark. Det er et senter i departement for sosiale tjenester og sysselsetting.
CSB er et senter for barn og ungdom med spesielle behov, og deres familier. Senteret fokuserer på barn og ungdom som skaffer seg livsferdigheter i form av personlig utvikling, helse og velvære, noe som fører til et så uavhengig voksenliv som mulig. Det fokuserer også på familiens situasjon og gir støtte til forståelse og håndtering av barns / ungdommens spesifikke behov.
CSB er et kunnskaps- og ressursanlegg aktivt involvert i å samle, utvikle og formidle praktisk og teoretisk kunnskap om arbeid med barn og ungdom med spesielle behov og deres familier. Målet er å formidle denne kunnskapen til barn / ungdommer og deres familier, samt til spesialister, teoretikere og andre med interesse i feltet. CSB har et løpende samarbeid om denne saken, både nasjonalt og internasjonalt.